Wellen (Houtstraat)

Wellen, Houtstraat, Motte

In het noorden van het dorp op een oostelijk gerichte helling die zacht naar de Oude Beek afdaalt, ligt, in een moerassige omgeving, een kunstmatige heuvel die naar alle waarschijnlijkheid het restant is van een motte. De heuvel is bijna 4 m. hoog, heeft een diameter van circa 25 m en is omgeven door een ringgracht die 9 à 15 m breed is. Het plateau op de top heeft een diameter van circa 10 m. Langs de zuidkant van de gracht komt puin voor van slecht gebakken brikken.

  • A.Claassen, Van Mottoren tot kasteel, Provinciaal Gallo Romeins museum, Publicatie 14, 1970.
  • Middeleeuwse Burchten, Colloquium te Tongeren, 12.09.1970, Tongeren, Provinciaal Gallo-Romeins Museum, Publicatie 17, 1972.
  • De Mot, Houtstraat