Lummen (centrum)

Na onderzoek binnen de geschied- en heemkundige kring van Lummen door Davy Stroobants wordt vermoed dat er in Lummen-centrum mogelijkerwijze ooit een motteburcht zou hebben gestaan. Of in ieder geval een versterkte toren, later dienstig als kerktoren van de voormalige kerk (afgebroken in 1865).

Oude en nieuwe kerk voorgesteld op omgevingsplan.

Het Belang van Limburg - 22.04.08.

Het Belang van Limburg - ?

- Info via Davy Stroobants (davystroobants@gmail.com)