Wellen

Ouderdom: kerk uit 12de eeuw waarvan enkel de toren bewaard bleef (1172).

Materialen en verwerking: silex, mergelstenen rondboogportaal, kalkstenen lekdrempels en zuiltjes. Kroonlijst in mergel.

Patroonheilige: Sint-Jan-de-Doper

Sporen van weer-functie: Minimale gevelopeningen zeker in onderste geledingen. Dikke muren.

Speciale opmerkingen: Het klokkenhuis is bereikbaar via een trap in de metersdikke muren. Grote variatie aan muurankers.

Geplunderd door de Bourgondiërs in 1467, in brand gestoken door Jehannot-le-Bâtard in 1490.

Wellen, Dorpsplein 1, Sint-Jan-de-Doperkerk, IBE-84267 (Romaanse toren met drie inspringende geledingen en vijf bouwl. opgetrokken uit silex, onder ingesnoerde naaldspits (leien) met smeedijzeren kruis en windhaan op bol. Verschillende ankers: met krullen, S- en kruisvormige. W-gevel, op de eerste bouwl. voorzien van een ingekast bak- en mergelstenen rondboogportaal en dito rondboogvenstertje met kalkstenen lekdrempel op de tweede en derde bouwl., verdiept in de N.-en Z.-gevel; in de W.-, N.- en Z.-gevel, één bifoor met gelijkaardige afwerking en kalkstenen deelzuiltje met teerlingkapiteel op de vierde bouwl.; geprofileerde mergelstenen kroonlijst. Vierzijdige ruimte onder de toren, met kruisgewelf op rondbogige muraalbogen).