Archeologie

Gezien de site zich steeds verder uitbreidt, wordt er ook een archeologisch luik(je) aan toegevoegd.

Bedoeling is om hier bekende archeologische gegevens te verzamelen. Alle gegevens en links zijn welkom.

- 1977: RAAP-onderzoek naar 7 schansen: verslag + schema's