Hasselt (Kuringen-Munitio)

Hasselt, Kuringen, Munitio

Reeds vroeg, in elk geval vóór 1203, werd deze munitio, in opdracht van de Loonse graaf vervangen door de nieuwe burcht van Kuringen op de weg naar Brabant. Tot in de 17de eeuw stond in Tuilt (gehucht van Kuringen-Hasselt) deze versterking of " burgt" ter verdediging van het kasteel van Kuringen, dat eigendom was van de graven van Loon. De mensen van Tuilt, ook wel "die van der heijden " geheten, moesten gelijk al de andere uit de omtrek, "met den derden man het casteijl helpen bewaecken".

Op aandringen van Maximiliaan van Beieren, prins-bisschop van Luik, belast de Privé-Raad van het bisdom op 8 december 1654 Godfried van Mombeek, burggraaf van Hannuit en drossaard en schout van Hasselt, met het slechten van de burgt te Tuilt.

De ligging van deze burcht is tot op heden niet bekend. Louter op basis van een kaart-analyse springen twee mogelijke locaties in de kijker (louter hypothetisch dus!!):

Het is opvallend hoe in de vroege geschiedenis van omzeggens elke middeleeuwse stad een oude burcht opduikt.

kaart uit het kaartenboek van Herkenrode uit 1669. Bovenaan is de Tuilterschans weer gegeven, met echter een eigenaardige uitloper aan de noordzijde: een voorschans of locatie van vroegere motte?


Kaart: Plan Ignographique du circuit de l'allou de l'abbaye de Herkenrode par Charles le Comte, Geometre (1730). De hoger vernoemde site is rood omcirkeld. Maar de paars omcirkelde site lijkt al bij al eveneens een ideale locatie.

De 'rode' site controleert de weg naar Bolderberg, de 'paarse' site controleert de Demer.

topografische kaart met weergave van de beide sites.

  • A.Claassen, Van Mottoren tot kasteel, Provinciaal Gallo Romeins museum, Publicatie 14, 1970.
  • Middeleeuwse Burchten, Colloquium te Tongeren, 12.09.1970, Tongeren, Provinciaal Gallo-Romeins Museum, Publicatie 17, 1972.
  • info over de burgt uit: O.L.V.van TUILT, artikel uit het boek O.L.V. in Limburg van H.Fr.OOMS,O.F.M.
  • idee over een mogelijke ligging langs de 'burgt' tussen Tuilter molen en de Tuilter schans : Marc Willems secretaris, Erfgoedkring Herkenrode-Kuringen