Peer (Borcht)

Peer, Borcht

In 1623 werd Peer tot graafschap verheven, toen P.E. van Gavere bij oorkonde van 24 maart door keizer Ferdinand II van Beieren tot graaf werd bevorderd. Ca. 1300-20 werd de Burcht opgericht, bestaande uit een poortgebouw, een neerhof en een woonhuis voor de heer, gelegen even buiten de stadsvesten, niet ver van de voormalige Nieuwpoort, ter hoogte van het huidige St.-Lambertuscollege. Het omgrachte complex fungeerde als gedeeltelijke verblijfplaats van de schout en als gevangenis. In 1483-88 werd het verwoest in de strijd tussen de aanhangers van van der Marck en van Horn. Begin XVI had het geheel het uitzicht van een waterburcht. Eind XVI - begin XVII waren er alleen nog imposante ruïnes over. Op de Ferrariskaart (1771-77) komt op deze plek een rechth. omgrachting voor met O.-uitloper. Op de kaart van Vandermaelen (ca. 1850) is de ligging van de vervallen burcht aangeduid. Toen bestonden de watergrachten ook nog en hier en daar waren nog resten van muren en fundamenten te zien. De omgrachting komt ook voor in de Atlas van de Buurtwegen (1845). Kort vóór 1900 werd alles genivelleerd. Tot ca. 1950 waren er nog sporen van de watergracht. Bij bouwwerken ca. 1992 stootte men op grachten en muren.

  • Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed: IBE-22073