Geetbets (De Mot)

Geetbets, De Mot

In dit Brabants dorpje, dat vlak bij het oude Loonse Rummen ligt, wordt een mooi voorbeeld van motte getoond. De plaatsnaam is trouwens De Mot.

Dicht bij de kerk en vlak bij een grote hoeve verheft zich een ronde terp van ruim 34 m diameter. De hoogte bedraagt nog een viertal meter. Vroeger was de heuvel hoger, een tweetal meter werd er afgevoerd om de brede grachten te vullen, zodat het vlakke terpplateau nu kan gebruikt worden als moestuin.

De Gete stroomt dicht bij deze motte en bevoorraadde de ringgracht. De klassieke motte-elementen vinden wij hier treffend samen : ronde steile heuvel met ringgracht, rivier, oude hoeve en kerk.

  • Middeleeuwse Burchten, Colloquium te Tongeren, 12.09.1970, Tongeren, Provinciaal Gallo-Romeins Museum, 1972, pag 34 (de tekst bovenaan is hieruit over genomen)