1718 - Kozen

Uittreksel uit de Atlas der Buurtwegen (ca 1845)

Een deel van de grachten rond de pastorie zijn nog aanwezig.

Satellietbeeld: de site is totaal gewijzigd. De grachten zijn verdwenen

- Nieuwerkerken, Kozen, Dorpsstraat 1, pastorie, IBE-22627.

1718. Kozen, pastorie, gebouwd door de abdij van Averbode. Omgrachting en vijver werden gedempt. Zonnewijzer.

Klik op de foto voor extra foto's !