Hoeselt (de Motte)

Hoeselt, de Motte

Hier is een oude motte vrijwel gaaf bewaard. H. van de Weerd situeert ze als volgt: Het huidige klooster der Zusters van de Voorzienigheid naast de kerk was voorheen een mooi kasteel met grachten en ophaalbruggen; nog vroeger was het een hoeve die in de verheffingen van de leenzaal van Luik vanaf de 14de eeuw Burghof heet. De naam Burghof verwijst naar een burcht. Wat hoger dan het klooster in de weide van de heer Lathuy is er nog een heuvel, genaamd de Motte, met water omringd.

Hij meent dat we hier te doen hebben met een Karolingisch domein, waarin rond 1000 door Notger een grensversterking opgericht werd. We kennen een Ieenverheffing van dit domein uit 1357 waarin zij vermeld wordt als: manoir et maison.

Tot voor enkele jaren was er op de Demer te Hoeselt ook een watermolen die de Motmolen heette.

- A.Claassen, Van Mottoren tot kasteel, Provinciaal Gallo Romeins museum, Publicatie 14, 1970, pag. 62 (de hogere tekst is hieruit overgenomen).

- Middeleeuwse Burchten, Colloquium te Tongeren, 12.09.1970, Tongeren, Provinciaal Gallo-Romeins Museum, Publicatie 17, 1972.

- Hoeselt, Hulstraat zn., Motte, IBE-200333.

- A.Claasen, Oud Land van Loon, 1964, pag 197

- H. Van de Weert, De herkomst van het graafschap Loon, Limburg XXVII, 1947 pag. 50 en XV, 1938-1939 pag. 167-168.