Hasselt (Kuringen)

Hasselt, Kuringen, Grafelijke Burcht (nu: Prinsenhof)

Van de oorspronkelijke burcht die circa 1240 gebouwd werd, resten slechts de gracht en de fundering van de grote toren.

Herhaaldelijk gebeurden toevoegingen en aanpassingen, vooral in de 16de eeuw door Evrard de la Marck. De hoofdtoren, de oude donjon, werd een der vier hoektorens.

De ovale terpaanleg binnen een brede ringgracht is steeds zichtbaar. Rondom strekte zich een laag en moerassig gebied uit. Het oude neerhof, de kerk (te bereiken over een dijk) en een watermolen verraden door hun ligging hun vroegere samenhang met het kasteel.

Archeologische opgravingen hebben een evolutie aangetoond van de site van motte (na de twaalfde eeuw) over grafelijke burcht (13de-14de eeuw) tot bisschoppelijke residentie (15-16de eeuw).

In het huidige prinsenhof is nog één toren verwerkt. De resten van een tweede toren zijn nog zichtbaar. De huidige buitenaanleg visualeert met draad en klimop het gabariet van het vroegere kasteel.

  • A.Claassen, Van Mottoren tot kasteel, Provinciaal Gallo Romeins museum, Publicatie 14, 1970, pag.68.
  • Middeleeuwse Burchten, Colloquium te Tongeren, 12.09.1970, Tongeren, Provinciaal Gallo-Romeins Museum, Publicatie 17, 1972.
  • Loonse ridders of Spaanse soldaten?, Archeologisch-historische studie van de site van Jonkholt 1200-2014, R.Nijssen, T.Verbeken, W.Wouters , Zolad+, publicatie 4, 2015.
  • Hasselt, Kuringen, Prinsenhofweg 21, Prinsenhof, IBE-22245
  • Prinsenhof, Wikipedia