1663 - Kortrijk-Dutsel

Kortrijk-Dutsel, Achtergevel. Eertijds bestond het gebouw slechts uit vier traveeën in plaats van vijf en was waarschijnlijk afgedekt met een zadeldak met rechte brandgevels. De achtertuin was omgeven door een haag. Restauratiewerken zijn nog aan de gang.

Klik op de foto voor meer voorbeelden !

In Kortrijk-Dutsel bevindt de pastorie zich ten westen van het centrum en de kerk (nr.53 op het uittreksel uit de Atlas der Buurtwegen). Op de voorstelling is enkel een muur aan de straatzijde weergegeven.

- Holsbeek, Kortrijk-Dutsel, Dreef 10, Pastorie, IBE-43602.