Opglabbeek

Ouderdom: Romaanse westtoren uit de eerste kwartaal van de 12de eeuw.

Materialen en verwerking: Mergel.

Patroonheilige: Sint Lambertus

Sporen van weer-functie: Gesloten toren. Lichtspleten/schietgaten.

Speciale opmerkingen: Deurbeslag (kerkdeur) in vorm van levensboom.

Opglabbeek, Kapelstraat 8, Sint-Lambertuskerk, IBE-22657 (Parochiekerk St.-Lambertus Kerk in Maasgotiek, stichting van de abdij van Averbode. In 1927-1930 op ongewone wijze vergroot: de huidige middenbeuk, N.-zijbeuk en koor zijn nieuw; * de middenbeuk en * Z.zijbeuk der gotische kerk doen nu dienst als Z.-zijbeuk, terwijl de N.-beuk werd afgebroken. Het oude koor fungeert als zij kapel en vermits de nieuwe middenbeuk langer is dan de oorspronkelijke, bevindt de W.-toren zich thans aan de Z.-zijde van het complex. Vierkante W.-toren, met vier geledingen, door waterlijsten gescheiden. De onderste geleding is massief, de tweede is versierd met rondbogen op lisenen met gemarkeerde imposten, twee spitsboogvensters in elke zijde der derde geleding en rechth., geprofileerde spitsboomgalmgaten in de recente (?) vierde geleding. Hoog, licht gebogen tentdak (leien).