1690 - St-Pieters-Rode

De poort is verlengd met een zijmuur, die de pastorie deels verbergt. Muurankers vertellen het bouwjaar. Het abtelijk wapen siert de voorgevel. Zolderdeur voor het takelen van het tiende-graan.

klik op de foto voor meer voorbeelden !

In Sint-Pieters-Rode bevindt de pastorie zich in een laagte ten noorden van de kerk. De atlas der Buurtwegen toont een volledige omgrachting die tot op vandaag is behouden gebleven.

- Holsbeek, Sint-Pieters-Rode, Pastoriedreef 10, Pastorie, IBE-43620.