St-Truiden (Natenbampt)

Sint-Truiden, Natenbampt / Nachtegaal

Langs de weg van Zepperen naar Kortenbos, doch op een enclave van Brustem, komt in een laagte een typische motheuvel voor, vlak bij een grote hoeve, met de plaatsnaam: Natenbampt. De heuvel die nu met oude eiken beplant is, heeft een diameter van ongeveer 35 m. Het plateau meet 20 m. De ringgracht is 10 à 12 m breed en wordt van uit het oosten gevoed door een beekje; aan de andere kant heeft hij een overloop.

In een stichtingsoorkonde van 4 februari 1480 van het beneficium en de kapel, die vlak bij deze motte lag, heet het, dat de kapel van Natenbampde gelegen was bij: dat goed van der Nachtegalen (oudste naam voor Kortenbos).

In 1750 was ...Nattenbampt, mott en vyver ... eigendom van de Sint-Truidense notabele en boomkweker Antoon Hiegaerts, die zijn naam gaf aan zijn erfgenamen de Pitteurs-Hiegaerts.

  • A.Claassen, Van Mottoren tot kasteel, Provinciaal Gallo Romeins museum, Publicatie 14, pag. 54, 1970 (de hogere tekst is hieruit over genomen)
  • Middeleeuwse Burchten, Colloquium te Tongeren, 12.09.1970, Tongeren, Provinciaal Gallo-Romeins Museum, Publicatie 17, 1972.
  • Website Remacluskring: Zonderling Zepperen (zinssnede: in 1750....)