Alken (Heiligenborn-Brandepoel)

Alken, Heiligenborn / Brandenpoel

- Vlak op de grens Kozen-Alken, bij de Heiligenbornstraat en naast de duifhuishofwinning, is een verdwenen motte te situeren, alhoewel er nagenoeg niets van terug te vinden is in de huidige laagstamaanplanting die op deze plek werd aangelegd.

Volgens bejaarde zegslieden zou de motheuvel een diameter van meer dan 50 m. gehad hebben. Hij was omgeven door een ringgracht van alleszins 10 m. breed, waaruit het water langs een houten kanaal van circa 60 cm zijde en met planken van 10 cm. dik kon geloosd worden. In de volksmond heette het dat er spoken rondwaarden ...

- Op de plaats 'Kasteeltje-Brandepoel' heeft volgens bejaarde mensen een nu verdwenen mot gestaan.

Beide sites liggen behoorlijk dicht bij mekaar.

Verder is er nog een Motstraat (tussen Dorpsstraat en Snoekstraat).

Rechts: uittreksels uit de Atlas der Buurtwegen met weergave van:

- site Duifhuishof / Heiligenborn

- site Brandepoel

  • Middeleeuwse Burchten, Colloquium te Tongeren, 12.09.1970, Tongeren, Provinciaal Gallo-Romeins Museum, Publicatie 17, 1972 (de hogere tekst is hieruit over genomen).
  • A.Claassen, Van Mottoren tot kasteel, Provinciaal Gallo Romeins museum, Publicatie 14, 1970.