Kinrooi (Stobroekhof)

Historiek: de geschiedenis van deze burcht is slechts fragmentair bekend. Het oudst bewaarde leenregister van de heerlijkheid Kessenich en Bronshorn (ca. 1400) vermeldt: D'hoff op Stockbruck, eyn pondig leen. Jan van

Stockbroek was in 1443 en in 1447 meier van het naburige Thorn. Zijn broer Lenart was in 1466 rentmeester van het kapittel van Thorn. In 1521 is Johan van Stockbroek schepen van Thorn. In een document van 1702 staat nog: Den Hof op Stokbroek Eijn Bondigh Leen. Het is dus mogelijk dat de van Stockbroeks in de eerste helft van de 15de eeuw een toren op hun hof oprichtten.

Beschrijving: het is een toren met wel uitzonderlijk een pijler in de kelder. Vandaag blijft alleen de basis van de muren over. Op het kadasterplan leest men nog duidelijk het grachtenpatroon af: de burcht had een eigen gracht terwijl ook het neerhof met de huidige hoevegebouwen de hare had.

  • Fr. Doperé en W.Ubreghts, De Donjon in Vlaanderen, architectuur en wooncultuur, Gemeentekrediet, 1991 (de tekst bovenaan is hieruit over genomen).
  • Kinrooi, Kessenich, Thornerweg 3, Stokbroekhof, IBE-71904