Houthalen (-Helchteren)

Ouderdom: ca. 1500.

Materialen en verwerking: Baksteen. Kalkstenen lijsten en plint.

Patroonheilige: Sint Martinus

Sporen van weer-functie: robuuste quasi gesloten toren. Lichtspleten. Enkel toegankelijk via de kerk.

Speciale opmerkingen: Metseltekens: maalkruis, calvarie en gevulde kelk. Natuursteeninserties: maskers en grafkruisen. Zonnewijzer.

Houthalen-Helchteren, Houthalen, Sint-Martinusplein, Sint-Martinuskerk, IBE-80558 ( Laatgotische vierkante verankerde bakstenen toren van drie geledingen (ca. 1500). Gebruik van hardsteen voor afzaat van sokkel, omlopende waterlijsten, deels van mergel, en afwerking van de versneden overhoekse steunberen. De eerste geleding ten Z. vertoont sporen van een verdwenen zadeldak, nl. het voormalige afdak van een aldaar in 1941 verdwenen Calvariegroep. Eerste geleding ten W. met oculus in dubbele kwartholle omlijsting, geflankeerd door twee T-vormige hardstenen versierselen, alsook met St.-Andrieskruis van gesinterde baksteen. Tweede geleding met aan elke zijde telkens twee spitsbogige spaarvelden in kwartholle omlijstingen, ten Z. voorzien van een zonnewijzer (waar eertijds het uurwerk was aangebracht, cf. oude foto) en een getoogd venstertje in een analoge omlijsting, ten W. van een centrale rechth. lichtgleuf. Derde geleding met aan elke zijde twee spitsbogige galmgaten en uurwerken ten Z. en W. Kwartholle spitsboogfries, geprofileerde daklijst en ingesnoerde naaldspits (leien) met O.-dakkapelletje onder zadeldak, bolbekroning, smeedijzeren kruis en windhaan. Ten Z. aanleunende, tot halverwege de derde geleding oprijzende, polygonale traptoren met rechth. mergelstenen lichtgleuven, steigergaten, op de eerste geleding een kruis van gesinterde baksteen en een dito kelk, op de tweede geleding een hardstenen Grieks kruis en een dito monster(?)kop.)