Hoeselt

Ouderdom: onderbouw 10de, bovenbouw 13de eeuw

Materialen en verwerking: breuksteen (silex, kalksteen, puimsteen)

Patroonheilige: Sint Stephanus

Sporen van weer-functie: Het portaal is recent, minimale openingen in de toren.

Speciale opmerkingen: Steunberen uit de 13de eeuw.

Deurbeslag in vorm van levensboom.

Hoeselt, Dorpsstraat, Sint-Stephanus, IBE-777 (Van het oorspronkelijke, preromaanse gebouw uit X rest de onderste geleding van de toren. De twee bovenste geledingen werden gebouwd in overgangsstijl van ca.1250. Toren van drie geledingen, waarvan de onderste is opgetrokken uit breuksteen (silex, kalksteen, puimsteen etc.) en in XIII voorzien werd van twee steunberen van afbraakmateriaal van de bovenste geledingen en mergelblokken. Het portaal in de W.-gevel is recent; erboven, een gedichte nis of vensteropening (?). In de Z.-zijde bevindt zich een in XIII gedichte rondboogpoort, die met mergelsteen werd omgevormd tot een spitsboogvenster. Erboven een rondboogvenster en de aanzet van lisenen. De tweede, mergelstenen geleding is voorzien van rondbooglisenen, de bovenste vertoont een rondboogvormig galmgat in elke zijde).