Averbode

De Norbertijnenabdij van Averbode maakte een grote bloei door waarvan o.a. een hele reeks (versterkte) pastorieën nog getuigen.