Tongeren (Rutten-De Mot)

Tongeren, Rutten, De Mot

Vanaf de gekende Evermaruskapel van Rutten stijgt het terrein in de richting van een grote oude winning. Hier verhief zich een grote ronde heuvel die na de tweede wereldoorlog gedeeltelijk werd geslecht; hij heette in de volksmond: De Mot en de weide die tussen deze motte en de Evermaruskapel ligt, heet: Motweide.

De aangrenzende straat heet nog steeds: Motstraat en het kadasterplan geeft nog steeds als toponiem 'De Mot' voor een cirkelvormig perceel en aangrenzend 'De Motweide'. Ter plaatse is er nog een lichte verhoging van het hellend terrein waarneembaar.

Op de kleurenorthokaart is vaag een cirkelvormige verkleuring te herkennen, mogelijk van een vroegere gracht.

- Middeleeuwse Burchten, Colloquium te Tongeren, 12.09.1970, Tongeren, Provinciaal Gallo-Romeins Museum, Publicatie 17, pag.44, 1972.