St-Truiden (voorstellingen)

Aquarellen van de oude poorten en stadswallen, einde 19de - begin 20ste eeuw (Universiteitsbibliotheek Gent).

Naamse Poort

Klik op de foto voor meer voorbeelden !