Mellaar

De schansreglementen van Tessenderlo, Zelem, Meldert (Geenmeer-Oude Schans), Houthalen (Brelaarschans), Genebos + Mellaar + Geneiken (Lummen), Houterschans (Wijchmaal), Genebroek (Meerhout), Bocholt (Lechtenschans), Obglabbeek, Eksel (Hoxenterschans), Overlaar (Mol)

en in Nederland: Moeselschans + Swartbroek (Weert), Elsenschans + Keyserbosch (Neer) + Swalmen (Roermond)

Reglement van de schans te Mellaer, 1606

De artikelen 2 tot 20 herinneren qua woordkeuze aan de artikelen van het reglement van Genebos.

Enkele afwijkingen in dit reglement:

Art.5 Wijkt af van het reglement van Genebos. De boete is veertig Rijnlandse guldens voor niet gehoorzamen van de schansmeester of rotmeesters of voor het afvuren van een schot enz.

Art.9 Geeft aan dat bij ijsvorming dit ijs gebroken moet worden door de wachthebbende op de plaats voor hem.

Art.21 Niemand mag groter bouwen dan waarvoor toestemming is gegeven. De boete hierop is 20 stuivers Brabant. Tevens zal hij moeten afbreken hetgeen hij meer getimmerd heeft.

Art.24 Het is verboden aan het krijgsvolk bier of voedsel af te staan, of te verkopen zonder toestemming van de gouverneur-schansmeester. De boete hierop is: drie Rijnlandse guldens.

Art.28 Verplichting tot het hebben van een ladder in geval van brand op straffe van drie Rijnlandse guldens.

Art.30 Wanneer de hoorn enkele malen wordt geblazen zal iedereen naar de schans komen om dat te doen wat nodig is op straffe van een pond kruit.

Art.31 Beesten mogen alleen op de daarvoor toegewezen plaats worden vastgebonden. De boete is: 20 stuivers.

Art.32 In het bijzonder de varkens moeten worden vastgebonden of geringd zodat geen schade ontstaat aan. de wallen. Boete: vijf stuivers.