Hasselt (Henegau)

Hasselt, Rapertingen, Henegau

We vonden in het park van het kasteel Henegau, ter plaatse Henegouw-berg, achter een der landhuizen van de familie Eerdekens, Kloosterlaan 35, een blijkbaar vergeten motte.

Ze heeft een diameter van ruim 25 m., en is nog ruim 4 m. hoog, alhoewel afgelaagd om de ringgracht gedeeltelijk op te vullen. Een gedeelte van die enorme gracht ligt immers nog open; hij werd gevoed door een bron

waarvan het water via de Mombeek naar de Herk liep. Mogelijk heeft hier de oude sterkte Henegau gestaan, vooraleer het kasteel werd gebouwd.

In de heuvel, zoals dikwijls het geval, is nog een diepe, eivormige, uit brikken gemetselde ijskelder bewaard gebleven.

  • Middeleeuwse Burchten, Colloquium te Tongeren, 12.09.1970, Tongeren, Provinciaal Gallo-Romeins Museum, Publicatie 17, pag. 41, 1972 (de hogere tekst is hieruit over genomen).