1851 - Veerle

Het huidige pastoriegebouw (nu gemeentelijke diensten) dateert van 1851.

klik op de foto voor extra foto's !

Uittreksel uit de Atlas der Buurtwegen.

Ten zuid-westen van de kerk (rechts-boven op plan) is de norbertijnenpastorie met omgrachting mooi weergegeven. De grachten zijn nog deels bewaard.

- Laakdal, Veerle, Veerledorp 17, IBE-52238