St-Truiden (Velm)

De Villaretkaarten (1745-1748) verwijzen in Velm, St-Truiden letterlijk naar een motte.