Lanaken (Herberich)

Lanaken, Neerharen, Hebberich, Haburg

In het gehucht Herberich (Neerharen - Lanaken) situeert men een verdwenen burcht die tot Karolingische tijden zou teruggaan, het oppidum Harburgurn. Zij moet op een landtong tussen Maas en Geul gelegen hebben, die thans ver dwenen is omdat de Maas bij een overstroming de loop van de Geul is gaan volgen.

In 1178 spreekt men van Haburg bij Udenchoven. Bij Aug. C. Kengen, Uit Geuls Verleden, Uitgave Anderdaagse Courant, Het Zuiden, 1926, blz. 13, lezen wij een tekst die zou gelden voor het jaar 922: "oppidum Harburg quod inde Mosae et inde Gullo fluvus vallatur". In dat jaar zou de sterkte door de koning van Frankrijk zijn belegerd geworden.

Te Herberich komt ook een toponiem voor: op den toren.

  • A.Claassen, Van Mottoren tot kasteel, Provinciaal Gallo Romeins museum, Publicatie 14, 1970, pag 71.
  • Middeleeuwse Burchten, Colloquium te Tongeren, 12.09.1970, Tongeren, Provinciaal Gallo-Romeins Museum, Publicatie 17, 1972.