As (kasteel)

As, Kasteel

Twee gekende kroniekschrijvers van de Kruistochten en tijdgenoten, de monnik Albert van Aken en de bisschop Willem van Tyr, aangevuld door twee Syrische handschriften, spreken, en met veel lof, over: de ridders Hendrik en Godfried van het kasteel van Ascha. Ze waren zonen van een vermaard krijgsman, Fredelo, een van de bloedverwanten van de hertog Godfried van Bouillon. Twee andere verwanten van de hertog, Franco en Sigemar van de villa Meehela in Mosa maakten ook de tocht mee.

De aanhaling uit hoger vermelde kronieken heeft heel wat pennetwisten verwekt, vooral betreffende de ligging van het kasteel van As. Men zocht dit op allerlei plaatsen maar niet te As bij Mechelen-aan-de-Maas. Recente opzoekingen nochtans en het feit dat bij de oude kerk van As resten van constructies uit zwerfstenen voorkomen en ook de oude kerktoren eigen­aardigheden vertoont als zou hij ooit afzonderlijk gestaan hebben, wettigen een steeds grotere waarschijnlijkheid dat op die plek, die trouwens een soort promontorium vormt, de oude burcht gestaan heeft.

  • Middeleeuwse Burchten, Colloquium te Tongeren, 12.09.1970, Tongeren, Provinciaal Gallo-Romeins Museum, 1972, pag 31-32 (de hogere tekst is hieruit over genomen).
  • As, Kerkpad, St-Aldegondiskerk, IBE-21376