Hasselt

Ouderdom: Romaanse toren 11de eeuw - begin 12de eeuw.

Materialen en verwerking: ijzerzandsteen, zandsteen, mergelzandsteen.

Patroonheilige: Sint Quintinus.

Sporen van weer-functie: gesloten toren, vroeger enkel toegankelijk via opening op verdiepingshoogte

Speciale opmerkingen: nu verbonden met het schip

- Hasselt, Sint Quintinuskathedraal: IBE-22097 : Van de romaanse kerk rest alleen de onderbouw van de toren (XII); de bovenbouw is in vroeggotische stijl en dateert van ca. 1250. Toren van vier geledingen; romaanse onderbouw van ijzerzandsteen, voorzien van twee vroeg-gotische, zandstenen spitsboogvensters, en vrijwel volledig ingebouwd door de gotische gedeelten ten N. en ten Z., en de neogotische toevoegingen aan de W.-gevel; de overige geledingen zijn van mergelsteen, gescheiden door waterlijsten; de tweede geleding heeft lisenen in de vorm van spitsbogen, de derde in de vorm van driepasbogen; op elke zijde der vierde geleding twee spitsboogvormige galmgaten in ingediepte gevelvelden, bovenaan afgewerkt met boogfriezen. Ingesnoerde naaldspits (leien) met op halve hoogte een opengewerkt lantaarn.