Home: Omgrachtingen-Versterkingen


    
In het woelige verleden was water het verdedigingsmiddel bij uitstek zeker in de regio. Heel wat domeinen waren dan ook omgracht ter verdediging.
Dit site-onderdeel wil specifieke aandacht besteden aan de bouwkundige en landschappelijke erfenis die hiervan nog rest.
 
    Motten waren de voorlopers van de latere (water-)kastelen
    Op de motten versteenden de eerste houten woon- en verdedigingstorens tot donjons. Soms is er niet echt sprake (meer) van een motte.
    De Romeinen versterkten hun belangrijkste steden reeds met wallen. 
    Van de Middeleeuwse stadswallen zijn er al bij al weinig restanten overgebleven.
    Een aantal kerktorens zijn echt opgebouwd als versterkte vestingen.
    Maar ook een aantal kerkhoven waren voorzien van een muur waarachter men zich kon verschansen.
    Een typisch Kempisch verschijnsel dat in een afzondelrijk site-deel wordt behandeld
    Norbertijnen waren erg actief in de arme regio en hun pastorieën werden opgetrokken als versterkte vestigingen.