Lommel

Ouderdom: ca. 1500.

Materialen en verwerking: Baksteen.

Patroonheilige: Sint Pietersbanden

Sporen van weer-functie: robuuste quasi gesloten toren. Lichtspleten. De huidige toegang dateert van 1906.

Speciale opmerkingen: Metseltekens: 3 maalkruisen. Natuursteeninserties: oude grafkruisjes (voor 1500), recente maskers.

Lommel, Kerkplein, Sint-Pietersbandenkerk, IBE-801252 (Ca. 1500, bouw van de gotische voorstaande kerktoren, mogelijk dankzij de rijke middeleeuwse wolinkomsten. Op 20 november 1586, vernieling door brandstichting van de kerk en de oorspronkelijke torenspits, door een protestants garnizoen soldaten uit Geertruidenberg. De gotische toren heeft vier geledingen, gescheiden door waterlijsten en gestut door versneden en vanaf de tweede geleding met spitsbogige en tweelobbige spaarvelden versierde overhoekse steunberen; vijfzijdig Z.O.-traptorentje, samengevoegd met de steunbeer aldaar en waarschijnlijk eertijds van een spitsje voorzien. Alle muuropeningen hebben afgeschuinde neggen. Blinde eerste geleding met uitzondering van spitsbogig W.-portaal met dieper liggende geprofileerde korfboogdeur in dito omlijsting met flamboyant maaswerk in het bekronend drielicht; gerestaureerde eiken deur met ijzerbeslag en makelaar met beeldje van St.-Pieter onder gotisch baldakijntje en op dito bundelpijlertje met sierlijke kapiteeltjes; zijwanden van portiek met telkens één spitsboognis, waarschijnlijk oorspronkelijk als zitbanken bedoeld, de N.- met witbeschilderd terracotta (?) beeld van St.-Pieters-Banden (XIX ?). Tweede geleding met telkens twee spitsboogvenstertjes en twee dito spaarvelden van telkens drie boogjes tussen drie muurdammen aan W.-, N.- en Z.-zijde; blind oculus ten W., mogelijk eertijds torenuurwerk. Derde geleding met aan elke zijde twee spaarvelden met tweelobbig maaswerk bovenaan. Vierde geleding met aan elke zijde twee spitsbogige galmgaten met drielobbig maaswerk, door een moneel in twee openingen verdeeld en met kleine nisjes in het boogveld boven de galmopeningen; aflijnende drielobbige boogfries met spiongat, gestut door gebeeldhouwde hoofden met grijnslachende gezichten, die ook voorkomen aan de boogfriezen tussen de muurdammen van lager gelegen geledingen en aan de traptoren. De huidige goot onttrekt waarschijnlijk de omlopende geprofileerde daklijst aan het oog, zo de lijst niet is weggehakt. Ingesnoerde naaldspits met bolbekroning, smeedijzeren kruis en gouden windhaan.)