1690 - Vorst

1690 - Vorst, pastorie

klik op de foto voor extra foto's !

Uittreksel uit de Atlas der Buurtwegen (ca. 1845).

Ten noorden van de kerk is de pastorie weergegeven met haar volledige omgrachting.

- Laakdal, Vorst, Markt 5, pastorie, IBE-41157.