Maasmechelen (Oensel)

Maasmechelen, Oensel

Twee geschiedschrijvers van de Kruistochten in het verhaal van de strijd bij Antiochië in 1098, twee ridders, Franco en Sigemar, vermelden die afkomstig waren uit het dorp Meehela in Mosa.

Dit wijst op een ridderwoonst te Mechelen-aan-de-Maas die gewoonlijk vereenzelvigd wordt met het kasteel Oensel, dat later bewoond werd door de hogeproosten van Sint Servaas van Maastricht en op de plaats lag die door de Mechelaren: de Bongerd genoemd werd.

Merkwaardig genoeg vond men in de nabijheid, namelijk op de plek waar de Normaalschool gebouwd werd, een Merovingisch grafveld, hetgeen wijst op een vroege Middeleeuwse landname.

  • Middeleeuwse Burchten, Colloquium te Tongeren, 12.09.1970, Tongeren, Provinciaal Gallo-Romeins Museum, pag 39, Publicatie 17, 1972 (de hogere tekst is hieruit over genomen)
  • A.Claassen, Van Mottoren tot kasteel, Provinciaal Gallo Romeins museum, Publicatie 14, 1970.