Nieuwerkerken (Binderveld-De Mot)

Nieuwerkerken, Binderveld, De Mot

Tot voor een tiental jaren rees op de grens van Rummen, vlak bij de Raasbeek, nog een motte op. In de volksmond heet de plek trouwens nog De Mot.

Men vindt er nu een ietwat hogere akker, bezaaid met scherven en stukken van leipannen bedekt met loodglazuur. Deze resten wijzen naar de jaren 1400. Er liggen ook grote brokken Diesterse zandsteen hetgeen er op duidt dat hier een sterk bouwwerk heeft gestaan. De afrastering van het veld, dat ongeveer 1 ha groot is, vormt een halve cirkel en schijnt de boord van een oude ringgracht te volgen. Deze is trouwens op meerdere plaatsen nog merkbaar in het terrein.

Volgens oude zegslieden was deze gracht vroeger ruim 10m breed en werd het veld ruim 2 m af gelaagd. Merkwaardig is, dat zij beweren dat binnen de gracht drie grote heuvels oprezen, een centrale van alleszins 25 m diameter en twee kleinere. We stellen ons de vraag of deze sterkte drie torens geteld heeft binnen de omwalling, zoals het geval was met het slot van Wijnendale bij Torhout, waarvan een afbeelding bij M. Van Hemelrijck, De Vlaamse Krijgsbouwkunde, blz. 84.

Heden vind ik, 45 jaar later, hiervan (nog) niets terug....

  • Van Mottoren tot Kasteel, Publicatie 14 van het Provinciaal Gallo-Romeins Museum van Tongeren, A. Claassen, 1970, blz. 33-34 (de hogere tekst is hieruit over genomen)