*Dilsen-Stokkem (Verschuylenhof)

Achter de Verschuylenhof-hoeve ligt de zogenaamde “Bergkelder”. Resten van een mergelstenen donjon, eertijds omgeven door een gracht, waarschijnlijk gevoed door de oude Maas, en waarschijnlijk daterend uit XIV of XV A. Het geheel werd circa 1935 afgegraven om de grachten te dempen. Mogelijk gaat het hier om de primitieve site van Olmenhof/Verschuylenhof of Kessel/Biessenhof/Ommerstein. Het rechthoekige gebouw is thans nog één bouwlaag hoog. Deze bouwlaag omvat twee kelders, waarvan de westelijke zijn mergelstenen tongewelf behield. In de andere kelder bevinden zich de resten van de trap naar de ingang op de bovenliggende verdieping. De deur tussen beide kelders werd verbouwd, maar bevindt zich op de oorspronkelijke plaats.

  • Rotem, Dilsen-Stokkem, de Schiervellaan 5, Verschuylenhof, IBE-71514.