Bocholt

Ouderdom: 1411

Materialen en verwerking: mergel, met dorpels en lijsten in kalksteen.

Patroonheilige: Sint Laurentius

Sporen van weer-functie: Quasi volledig gesloten toren. Toegang kon enkel via de kerk. Dikke muren. Lichtopening/schietgat.

Speciale opmerkingen: Tussen 1584 en 1586 werd de kerk geplunderd en in brand gestoken door troepen van de prins van Oranje. In 1608 brak de torenspits tijdens een wervelstorm af en viel in de middenbeuk. In 1910 werd het schip met twee traveeën verlengd, door de toren in zijn geheel 9,40 m in westelijke richting te verplaatsen.

Vlakvullend metselteken-motief in tipgevel van transept.

Bocholt, Kerkplein, Sint Laurentius, IBE-86025 (Gotische kruisbasiliek, waarvan de toren dateert van 1411 en het schip van 1476. De gotische kerk vervangt een Romaanse kerk, die waarschijnlijk werd verwoest in 1360 in de strijd om het graafschap Loon; de funderingen van de Romaanse toren bleven onder de huidige gotische toren behouden. Het huidige koor en transept vertonen Brabantse invloed en dateren kennelijk uit begin XVI. Gezien de verdeling van de tienden, was de abdij van Herkenrode verantwoordelijk voor het onderhoud van het kerkschip, de pastoor voor dat van het koor, en de parochiegemeenschap voor dat van de toren. Mergelstenen toren in Romaans-gotische overgangsstijl. Vijf geledingen, gescheiden door waterlijsten. Breukstenen plint. Overhoeks geplaatste steunberen van drie versnijdingen. De drie onderste geledingen zijn vrijwel blind op een oculus in de onderste geleding en een kleine deur in de derde geleding na, beide in de westelijke gevel; mogelijk recent bolkozijn in de zuidelijke gevel van de tweede geleding. In de bovenste geleding op elke zijde twee spitsboogvensters als galmgaten; in de westelijke gevel zijn de galmgaten rondboogvormig. De ingesnoerde naaldspits (leien) dateert van 1950 en vervangt een lagere, tweeledige spits. Tegen de noordelijke gevel een halfronde traptoren die tot de derde geleding reikt; smalle muurspleten.)