Hechtel (Hechtel-Eksel)

Ouderdom: einde 15de eeuw

Materialen en verwerking: baksteen met sokkel in kalksteen. Verder nog onderdelen in zandsteen en hardsteen.

Patroonheilige: Sint Lambertus

Sporen van weer-functie: Quasi volledig gesloten toren. Toegang kon enkel via de kerk. Dikke muren. Lichtopening/schietgat.

Speciale opmerkingen: Calvarie-metselteken op steunbeer. Insertie van twee grafkruisen (van voor 1500 !).

1646: op bevel van de prins-bisschop werden een aantal kerken geïnspecteerd. Overal trof men kisten aan, zakken vol graan, spinnewielen en zelfs hespen die aan het doksaal hingen. Zo probeerden de mensen hun bezittingen uit de handen te houden van de voorbij trekkende soldaten.

Hechtel-Eksel, Hechtel, Twaalf septemberstraat, Sint-Lambertuskerk, IBE-80466 (In 1476, toelating vanwege prins Lodewijk van Bourbon voor de bouw van de kerktoren. Eind XV, bouw van de laatgotische O.-toren, zonder portaal. In 1837, afbraak van de oude kerk en bouw van een nieuwe met oost-portaal voor de toren. 1938:dichten van het O.-portaal van de toren. Bakstenen toren; gebruik van kalksteen voor afzaat van sokkel, bovenste deel van waterlijsten en bovenafwerking van overhoekse versneden steunberen; zandsteen voor muurbanden, hoekblokken van galmgaten, steigergaten en blokken van geprofileerde daklijst; hardsteen voor afgeschuinde lekdrempels; gewone en krulankers met dito spie. Toren van drie geledingen. Eerste geleding met ten O. en ten N. telkens één spitsboogvenster in een getrapte omlijsting. Blinde tweede geleding met kalkstenen kruisjes ten N. en ten W. Derde geleding met telkens twee spitsbogige galmgaten met bekronend uurwerk. Ingesnoerde naaldspits (leien) met O.-dakkapel onder zadeldakje, bolbekroning; smeedijzeren kruis en gouden windhaan. Ten Z.O. aangebouwde driezijdige, van lichtgleuven voorziene traptoren van slechts twee geledingen.)