Wellen (Langenakker)

Wellen: Langenakker

In een screeningsnota betreffende Wellense Natuurkernen wordt verwezen naar een motte langs de Langenakkerstraat (zie nota op pag. 7 en 47)