Nieuwerkerken (Wijer-mot)

Nieuwerkerken, Wijer, Mot

Ongeveer 900 m ten westen van de schans ligt een hoge weide met de plaatsnaam: De Mot. Zij behoort toe aan de familie Marcel Vanbrabant-Vanstraelen en ligt ten oosten van de Verlaerstraat. Gezien hier ook de ringgracht gevuld werd, vooral met de grond van de motte, is hij niet echt herkenbaar meer in het terrein.

De afrastering van de weide vormt een halfrond, en volgt blijkbaar de boord van de oude ringgracht. Het beekje dat deze gracht vroeger van water voorzag is verdwenen.

Volgens oude zegslieden was de gracht alleszins 3 m diep en had hij een breedte van 10 à 20 m. Aan de oostkant werd in de bodem van de gracht een buis gevonden uit eikenhout, vierkant in doorsnede en met een zijde van circa 5 cm. Misschien een oude afvoerpijp? ?

In de volksmond leeft nog het verhaal dat hier ooit een kasteel stond.

Ter plaatse zijn hiervan geen sporen meer terug te vinden.

  • Middeleeuwse Burchten, Colloquium te Tongeren, 12.09.1970, Tongeren, Provinciaal Gallo-Romeins Museum, Publicatie 17, 1972 (de tekst hierboven is geheel hieruit over genomen).
  • A.Claassen, Van Mottoren tot kasteel, Provinciaal Gallo Romeins museum, Publicatie 14, 1970.