Kermt (Hasselt)

Ouderdom: onderbouw ca. 1220, bovendeel: 1512

Materialen en verwerking: ijzerzandstenen blokken, bovendeel in baksteen met banden in mergelsteen.

Patroonheilige: Onze Lieve Vrouw

Sporen van weer-functie: Gesloten geheel.

Speciale opmerkingen: speciale slangvormige muurankers in bovendeel van de toren.

Hasselt, Kermt, Diestersteenweg 210, O.L.Vrouwekerk, IBE-22202 (De kerk is een stichting van de abdij van Herkenrode, van ca. 1220. Van deze eerste, romaanse kerk blijft alleen het onderste gedeelte van de toren over; het bovengedeelte dateert van 1512 (datering boven het uurwerk), en is opgetrokken in gotische stijl. Vierkante W.-toren met massieve onderbouw van ijzerzandsteen; twee lage steunberen tegen de voorgevel; het onderste gedeelte is voorzien van licht uitspringende, verticale banden; de twee bovenste geledingen zijn gotisch: baksteenbouw met mergelstenen banden, hoekbanden en lijsten; mergelstenen, geprofileerde spitsboogvormige galmgaten, twee op elke zijde, voorzien van gotisch traceerwerk; de Z.-gevel heeft voorts twee mergelstenen oculi met een zonnewijzer en een uurwerk; ingesnoerde naaldspits (leien). Sporen van de vroegere (steilere) dakhelling tegen de O.-gevel.)