Hoeselt (Romershoven)

Hoeselt, Romershoven

Ten zuidoosten van de parochiekerk rijst nog duidelijk een terp op, midden in het dal van de Winterbeek. In de volksmond heet deze plek: het Blokhuis, hetgeen wijst op een versterking. Ooit zou hier een kasteel van de Heer van Romershausen gestaan hebben en vlak er naast een kerkje. In de nabijheid werden trouwens geraamten gevonden.

In elk geval werd het riviertje, dat de Oude Beek heet, duidelijk verlegd om rond de terp geleid te worden. Die omlegging heet dan Winter beek. De heuvel heeft een diameter van 25 m en een hoogte van een paar meter. Het heuvellichaam bevat puin van brikken, pannen, mergel en natuursteen alsook de vierkante fundering uit leem en mergel van een waarschijnlijk houten toren.

Op een afstand van circa 38 m van de terp, oostwaarts, wordt in de Winterbeek een gemetselde constructie aangetroffen op de plaats waar deze weer in de Oude Beek vloeit. Het gaat om twee muren met een dikte van 24 cm die op 50 cm van elkaar staan. De aangetroffen lengte van de muurstukken bedraagt 3 m. De onderste lagen bestaan uit mergelblokken van ongeveer 24 x 50 x 12 cm. Daarop werden brikken gemetseld van 24 x 11 x 6 cm. Blijkbaar zijn dit de resten van een sluis.

  • Middeleeuwse Burchten, Colloquium te Tongeren, 12.09.1970, Tongeren, Provinciaal Gallo-Romeins Museum, Publicatie 17, pag. 42-43, 1972 (de hogere tekst is hieruit over genomen).
  • A.Claassen, De Motte van Romershoven, in Limburg, 1972, pag. 34-42
  • Vermeld in artikel: Torenburchten heerlijke torens, kerktorens van A.Claassen, pag. 3-11.