Het tapijt van Bayeux

De slag bij Hastings, waar in 1066 Willem de Veroveraar Engeland veroverde, wordt visueel uitvoerig voorgesteld op het tapijt van Bayeux. In dit 70m lange tapijtverhaal bevinden zich een aantal voorstellingen van de Normandische burcht-bouwwijze. Verschillende houten forten zijn voorgesteld, ieder op een heuvel, waarbij een ophaalbrug over de gracht naar de versterking leidt. Een omheind buitenhof/neerhof wordt niet afgebeeld.

EXTRA FOTO'S (met weergave van burchten): Google+