Alken (de Mot)

Uittreksel uit kadasterplan (HBVL-17.08.95)

Alken, De Mot

Langs de weg naar Stevoort, op een perceel dat zich ongeveer 2 m boven de omliggende weiden verheft, konden Leva en Borremans een middeleeuwse versterking identificeren. Het perceel heet in de volksmond trouwens de mot, is nog gedeeltelijk door een gracht omgeven en werd duidelijk kunstmatig aangelegd.

Er werden aardewerkfragmenten gevonden van de 12de tot de 15de eeuw waaruit een betrekkelijk vroege datering af te leiden is. Tevens vond men baksteenfragmenten, stukken van geglazuurde vloertegels en ook van platte, rode dakpannen.

Klik op de foto voor extra voorbeelden !

  • Van Mottoren tot kasteel, Publicatie 14, Provinciaal Gallo-Romeins museum, 1970, pag.46.
  • Alken, O.L.Vrouwstraat, Motte, IBE-31701
  • Leva-Borremans, De Mot te Alken, Oude Land van Loon 1955 pag. 151
  • Claassens, Oude Land van Loon, 1964 pag. 195 ev.