Montenaken (Gingelom)

Ouderdom: oudste torendeel: 12de eeuw(?), verhoging 16de eeuw

Materialen en verwerking: kwartsiet regelmatig verband

Patroonheilige: Sint-Martinus

Sporen van weer-functie: toegang via kerk. Lichtspleten/schietgaten (1 per zijde).

Speciale opmerkingen: Plaats van grafelijke burchttoren.

Gingelom, Montenaken, Brugstraat 9, Sint-Martinuskerk, IBE-21699 (De postkarolingische toren is het enig overblijfsel van de oude romaanse kerk, en van de Loonse burcht, allicht einde 12de eeuw, die op deze plaats stond. Vermoedelijk werd de kerk met de burcht in 1465 verwoest. De toren werd in 156(?)5 verhoogd. Massieve, enigszins gedrongen westelijke toren van kwartsiet in vrij regelmatig verband; twee geledingen op een kalkstenen plint en afgezet met kalkstenen waterlijsten. Kalkstenen hoekstenen en enkele smalle kijkgaten. De bovenste geleding is van mergelsteen (?), op de bakstenen voorgevel na, en afgewerkt met kalkstenen hoekstenen en dito galmgaten met deelzuiltjes; mergelstenen kroonlijst op kraagstenen).