Visé (Klein-Ternaaien)

Visé, Klein-Ternaaien, de Castert

Hier bevond zich een echt bergslot, de Castert, reeds vernoemd in 1120. Rond 1360 werd er een Romeins castellum heropgebouwd door Bertrand van Liers, heer van Eben-Emaal. Bij het begin van de 18de eeuw bestond de omheiningsmuur nog, die versterkt was door een droge gracht. Een toren waar tegen een hoog huis was aangebouwd, beheerste toen nog de omtrek.

  • A.Claassen, Van Mottoren tot kasteel, Provinciaal Gallo Romeins museum, Publicatie 14, 1970, pag.62-63 (de hogere tekst werd hieruit over genomen).
  • Middeleeuwse Burchten, Colloquium te Tongeren, 12.09.1970, Tongeren, Provinciaal Gallo-Romeins Museum, Publicatie 17, 1972.