Stevoort (Hasselt)

Ouderdom: 1557.

Materialen en verwerking: Baksteen. Plint in ijzerzandsteen, Kalkstenen lijsten en plint. Speklagen in mergelsteen.

Patroonheilige: Sint Servaas

Sporen van weer-functie: Portaal en roosvenster zijn recenter (1891?).

Speciale opmerkingen: Jaartal in muurankers is uitzonderlijk vroeg. Apotropaëisch metselaarsteken: maalkruis. Deurbeslag in vorm van levensboom. Zonnewijzer (rechts van ingang, onder eerste waterlijst).

Hasselt, Stevoort, Sint-Maartenplein, Sint-Martinuskerk, IBE-22329 (Vierkante W.-toren, gedateerd 1557 d.m.v. muurankers op de voorgevel, geflankeerd door kapellen, daterend van 1891-1892. Baksteenbouw met afwerking van mergelsteen. Laat-gotische toren van drie geledingen op een ijzerzandstenen plint; baksteenbouw voorzen van mergelstenen speklagen. Portaal en roosvenster dateren van de vergroting; paneel met chronogram: "PalMers CIViusque pagI / aDIUVantIbUS ChrIsto aUCta"; zonnewijzer in mergelstenen hoeksteen, r.; in de tweede geleding, kleine, onleesbaar geworden gevelsteen, met drie schilden; spitsboogvormige galmgaten van baksteen met mergelstenen boog- en sluitsteen; Y-tracering; ingesnoerde naaldspits (leien).