Veulen (Heers)

Ouderdom: 3de kwart 13de eeuw

Materialen en verwerking: onderbouw in silex-breuksteen met mergelstenen hoekbanden. Bovenbouw in mergel op plint in hardsteen.

Patroonheilige: Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopneming

Sporen van weer-functie: Gesloten geheel.

Speciale opmerkingen:

Heers, Veulen, Nieuwe steenweg 139, Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopneming, IBE-84221 (De oudste kerk van Veulen was een kapel, afhankelijk van de kerk van Heers. De tienden waren, evenals die van de moederkerk, in het bezit van de St-Laurentabdij van Luik. Van dit primitieve gebouw rest waarschijnlijk de onderbouw van de toren, daterend uit XIII (c?); Restauratie van de toren in 1609. In 1776 worden belangrijke hestellingswerken uitgevoerd aan kerk en toren. In 1861 krijgt de toren een hardstenen plint en nieuwe kroonlijsten. Het resterend romaanse gedeelte, met name de twee onderste geledingen van de toren, is opgetrokken uit breuksteen (silex) in vrij regelmatig verband, voorzien van mergelstenen hoekbanden. De gotische en neogotische gedeelten zijn van mergelsteen, op een plint van hardsteen. De toren telt drie geledingen, gescheiden door hardstenen waterlijsten; de tweede geleding is voorzien van een mergelstenen oculus in de O.-gevel; de bovenste geleding heeft in elke zijde een spitsboogvormig galmgat met maaswerk. Ingesnoerde naaldspits (leien).