Zolder (Heusden-Zolder)

Ouderdom: 14de eeuw (onderbouw)- 16de eeuw (bovenbouw).

Materialen en verwerking: onderbouw in ijzerzandsteen, bovenbouw in mergelsteen.

Patroonheilige: Sint Vincentius

Sporen van weer-functie: Gesloten toren (portaal is recent).

Speciale opmerkingen:

- Heusden-Zolder, Zolder, Dorpsstraat 44, S-nt-Vincentiuskerk, IBE-22514 (Parochiekerk St.-Vincentius Afhankelijkheid van de abdij van Averbode, na schenking door Arnold V, graaf van Loon, in 1304. De oorspronkelijke, romaanse kerk werd in XIV vervangen door een éénbeukige, gotische kerk; in XV wordt deze kerk vergroot. W.-toren (onderste gedeelte XIV, bovenste XVI), geflankeerd door een N.traptorentje. Toren van drie geledingen op een hoge plint met afzaat; onderbouw en sokkel van ijzerzandsteen; de eerste twee geledingen zijn vrij massief, de spitsboogvensters zijn wellicht recentere toevoegingen; twee gekoppelde galmgaten in een verdiept spitsboogvormig muurvlak in elke wand der bovenste geleding; ingesnoerde naaldspits (leien). Toren: op begane grond overdekt met kruisribgewelf.)