Kortessem (Ridderborn)

Kortessem, Vliermaalroot, kasteel Ridderborn
Het huidige kasteel "Ridderborn" heette vroeger: Rendelborn hetgeen in het plaatselijk dialect klinkt het als: Regenbron. De omgeving is laag en moerassig.
In 1361 gebeurde hier de verheffing van kasteel, hof en gronden.