St-Truiden (Straeten)

Sint-Truiden, Straeten

Een oude sterkte, die volgens de auteur teruggaat tot Romeinse tijden, wordt door C. Lammens gesignaleerd in zijn artikel Straeten in het verleden, verschenen in Historische Bijdragen, uitgegeven door de Geschiedkundige Kring van Sint-Truiden, Sint-Truiden, 1968, blz 19-22. Hij citeert Vannerus: Te Strata is er een heuvel die zich van uit de Melenbeek verheft met een nog al sterk opgaande helling, en die een soort schiereiland vormt, afgezonderd tussen de waterloop en twee diep liggende wegen. De mensen van de streek noemen deze plaats de Mot of Tombe (p. 103). Deze sterkte had de naam Spiegelborch en lag in het gehucht Straeten, in de Driesweide, waar een vierkante verhevenheid van ca. 40 x 40 m nog te onderscheiden is. Een heer van Straeten, Onulfus, wordt vernoemd in 1083.

  • A.Claassen, Van Mottoren tot kasteel, Provinciaal Gallo Romeins museum, Publicatie 14, pag.75, 1970.
  • Middeleeuwse Burchten, Colloquium te Tongeren, 12.09.1970, Tongeren, Provinciaal Gallo-Romeins Museum, Publicatie 17, 1972.