Lanaken (Rekem)

Lanaklen, rekem, Kasteel d'Aspremont-Lynden

In de funderingen van het huidige kasteel d'Aspremont-Lynden (Gesticht) wijzen Romaanse resten naar een vroege burcht op deze plaats.

J. Coenen zet vooruit dat deze reeds vóór 1140 bestond, alhoewel ze pas in een oorkonde van 1317 betuigd wordt. De Maas kwam vroeger tot vlak bij de sterkte.

Foto's - Des Photos - Pïctures

- A.Claassen, Van Mottoren tot kasteel, Provinciaal Gallo Romeins museum, Publicatie 14, pag. 72, 1970.

- Middeleeuwse Burchten, Colloquium te Tongeren, 12.09.1970, Tongeren, Provinciaal Gallo-Romeins Museum, Publicatie 17, 1972.